NAVAID kalibrasyon drone, tüm kategorilerdeki aletli iniş sistemlerinin (ILS) devreye alınması ve düzenli bakımı için gerekli olan uçuş testleri için benzersiz ve çığır açan bir araçtır. CURSIR, çözümü yer ekipmanı bakım ekipleri, seyir yardımcıları üreticileri ve sistem kurulum mühendisleri için tasarladı.

Drone kullanımının yüksek esnekliği sayesinde ILS testi ve ayarı çok daha kolay hale geldi. İHA, ILS sinyallerini (yol hizası, eğim açısı, alarmlar, yer değiştirme hassasiyeti vb.) analiz etmek ve yer ve insanlı uçuşu desteklemek için yapılan inceleme ile ILS uzak sahada ve ILS yükseklik profillerinde ve mini yaklaşımlarda incelemeler yapabilir. ölçümler daha kapsamlı bir ortalamada. Örneğin, bir kara aracı kullanılırken ± 12° sektöründeki bir azimut karakteristiğinin ölçümleri engellenebilir. İHA, herhangi bir yol içermeyen hedeflenmiş bir yörünge uygulayarak uçma kabiliyeti nedeniyle önemli bir gelişmeyi garanti eder.

Aynısı süzülme yolu ölçümleri için de geçerlidir. Genel olarak CURSIR, halihazırda mevcut olan yer tabanlı ölçümlere bir ek sunar. Yeni teknoloji, uçuş denetimleri arasındaki aralıkların potansiyel olarak uzatılması, insanlı hava aracı uçuş denetim sıklığının azaltılması ve böylece hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları için toplam işletme maliyetinin düşürülmesi için bir fırsat sunuyor.

Ölçüm türleri

 • yerelleştirici
 • yerelleştirici ark
 • Kurs hizalaması
 • Kurs yapısı
 • yer değiştirme hassasiyeti
 • KAYMA EĞİMİ
 • Modülasyon
 • kayma açısı
 • Referans verisinin yüksekliği
 • Kayma yolu yapısı
 • yer değiştirme hassasiyeti

İŞARET İŞARETLERİ

Kapsama (alan gücü, göstergeler)